Inscripcions EL REPTE: LA TORNADA

Diumenge 9 d'octubre

Inscripció online al REPTE entre Can Prat Pàdel Club i Espai Wellness

CLUB QUE REPRESENTES

CATEGORIA

NOM I COGNOMS JUGADOR/A 1

EMAIL JUGADOR/A 1

TELÈFON JUGADOR/A 1

Si tens preferència amb qui sigui la teva parella, escriu-ho aquí (l'altre jugador també haurà d'estar inscrit):